OZNAM


V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov, 
starostka obce Vtáčkovce nariaďuje

na obecnom úrade vo Vtáčkovciach

nestránkové  dni 

od 11.03.2020 ( streda )

do ODVOLANIA !


V prípade priaznivej situácie, budú nestránkové dni odvolané.

Opatrenia sú v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

 

Prosím uprednostňujte komunikáciu: mailom: ou@vtackovce.sk

            telefonicky na tel. č.:  055/6990128

                  mobil:  0903 535 530       

Mgr. Gabriela Gáborová
          starostka obce

Oznámenie verejného obstarávateľa o oprave informácií uvedených vo výzve na poskytnutie informácií potrebných pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky

Vážení užívatelia internetu, milí priatelia.


Vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Vtáčkovce. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky prínesie obyvateľom obce, ale aj jej návštevníkom množstvo zaujímavých informácií o aktuálnom dianí v obci, o histórii obce, ale aj o našich plánoch do budúcnosti. 

Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme o všestranný rozvoj obce. Našim cieľom je, aby sa tu cítili dobre nie len domáci obyvatelia, ale aj návštevníci, ktorí k nám zavítajú z rôznych dôvodov. 

Veríme, že Vás táto virtuálna podoba obce Vtáčkovce zaujme a že k nám radi zavítate aj osobne. 

 Mgr. Gabriela Gáborová - starostka obce


 

Celá mapa Vtáčkoviec /zdroj Google Maps/